معرفی دکتر حامد عباسی

 

آشنایی با جراحی بینی

 

مشاهده تصاویر عمل بینی قبل و بعد از جراحی بینی

 

روش صحیح چسب زدن بینی

 

عمل بینی با دکتر عباسی(برنامه خانواده یک شبکه اول سیما)