از تاریخچه ی عمل بینی چقدر می دانید؟ تاریخچه جراحی بینی که اغلب تصور می شود پدیده ای مدرن است به 400 سال پیش برمی گردد.

در کتابی به نام جراحی نقص ها از طریق کاشتن که مربوط به سال 1597 است می بینیم که به جراحی بینی افراد زخمی در جنگ می پردازند و در طی آن یک فلاپ پوست از بالای بازو را به بینی بیمار پیوند می زنند.

از تاریخچه ی عمل بینی چقدر می دانید
از تاریخچه ی عمل بینی چقدر می دانید

اولین کسی که در عصر مدرن تحت عمل جراحی بینی قرار گرفت ویلیام اسپرکلی، افسر جنگل بانان در شروود انگلستان بود. وی در سال 1917 در حین جنگ جهانی اول در اثر شلیک گلوله  بینی خود را از دست داد.

دکتر هارولد جیلیس جراح ارتش انگلستان و از پایه گذاران جراحی مدرن پلاستیک در جهان وی را تحت ترمیم با فلاپ پیشانی قرار داد.

تکنیکی که هم اکنون نیز عیناً توسط جراحان گوش و حلق و بینی استفاده می شود. بعد از چند ماه بینی وی کاملاً ترمیم شد. این اولین جراحی مدرن ثبت شده بینی در عصر مدرن است. در زیر عکس های قبل و بعد عمل بینی وی دیده می شود.

تاریخچه جراحی بینی
تاریخچه جراحی بینی

امروزه عمل زیبایی بینی یک جراحی پرطرفدار است و تاریخچه آن در کشور ایران به 40 سال پیش برمی گردد.

تاریخچه عمل بینی در ایران

اولین جراحی بینی در ایران 40 سال پیش صورت گرفت و اولین جراح بعد از آموزش در فرانسه و آمریکا آن را به دیگر همکاران خود در ایران آموزش داد.

امروزه این روش در ایران با استقبال زیادی روبه رو شده است و اغلب نوجوانان و جوانان تمایل به عمل زیبایی بینی خود دارند. برای این عمل نیاز به روانشناسی، زیبایی شناسی، مهارت و علم است تا نتیجه رضایت بخشی از عمل به دست آید.

در بررسی ﺻﻮرت و بینی در ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن نتیجه گیری می کنیم  که در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ کره زمین از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗﺎره آمریکا، اسکلت اﺳﺘﺨﻮانی و ﻏﻀﺮوفی بینی در ﻣﻨﻄﻘﻪ خاورمیانه ،بزرگترین ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

این وضعیت اسکلت که وسط ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، تغییرات زیادی در کل ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ ایجاد می کند و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ‌ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﺑﺎ اﻧجام رینوپلاستی، کل ﺻﻮرت و ﭼﻬﺮه دﺳﺘﺨﻮش تغییرات مثبتی می‌شود که ﺑﺎ هیچ یک از ﺟﺮاحی های پلاستیک دیگر ﺻﻮرت، ﻗﺎﺑﻞ مقایسه نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *